Nieuwbouw brede school Ursem

Het vlaggenschip van de verduurzaming van scholen in de gemeente Koggenland is de nieuwbouw van de brede school in Ursem.

De bestaande gebouwen van de twee basisscholen in Ursem (gemeente Koggenland) zijn aan vervanging toe. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik door de nieuwbouwlocatie van de toekomstige brede school duurzaam te bouwen. Naast twee basisscholen zal in de brede school ook buitenschoolse opvang, een jeugdbibliotheek, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf worden gehuisvest.

Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning

Investeren in duurzame maatregelen kan niet zomaar. De kosten die ermee gemoeid zijn moeten in verhouding staan met de terugverdientermijn. Daarnaast wordt er aan schoolgebouwen regelmatig onderhoud gepleegd. Door duurzame maatregelen te integreren in bestaande onderhoudsplannen wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Samen met gemeente, schoolbesturen, schooldirectie en leerkrachten wordt een ambitieniveau afgestemd inclusief de termijn wanneer de ambitie behaald moet worden.