Basis plus

 Onder de module basis-plus vallen extra eindpresentaties, aandacht voor verbinding met fysieke maatregelen en een bredere insteek van het programma. De aandacht ligt daarbij niet alleen meer op educatie, maar ook op het verbinden en verduurzamen van onderhoudsplannen, gemeente, schoolbesturen, etc.

shutterstock 17015701 voucherdagen kleinHet programma Energieke Scholen probeert educatie te verbinden aan fysieke duurzaamheidsmaatregelen op scholen. Om een goede verbinding te kunnen leggen is het nodig hier bij de start al over na te denken. Waar liggen kansen om de verbinding te leggen?  Is er een schoolbestuur dat wil verduurzamen? Gemeentelijk beleid waar je bij aan kunt sluiten? Of het is een leerkracht die ‘gewoon’ een lesprogramma over energie wil uitvoeren? In dat geval is de directe link met fysieke maatregelen minder en dus van begin af aan ook minder prominent in het lesmateriaal aanwezig.

Als je weet welke partijen bij het project betrokken (willen) worden is het zinvol om de relevante contactpersonen en -gegevens te vinden. Denk bijvoorbeeld aan schoolbesturen, directies, GGD, gebouwenbeheerder van de gemeente, etc.

Relevante documenten

Achtergrond informatie