Overzicht modules

De basis van Energieke Scholen bestaat drie lessen over energiebesparing en verbetering binnenmilieu. De leerlingen gaan met verschillende meters door het gebouw om te kijken waar mogelijkheden zijn voor energiebesparing en hoe het binnenmilieu verbeterd kan worden. In de afsluitende les presenteren TIPS en TOPS aan elkaar. Naast de drie basislessen van Energieke Scholen zijn de volgende modules beschikbaar:

Basis Plus

Na de drie basislessen van Energieke Scholen zijn er verschillende mogelijkheden om met de resultaten van de leerlingen aan de slag te gaan! Denk aan een presentatie aan de hele school, aan de wethouder of samen klussen in de klas. Zie Basis Plus

Zonnepanelen

Steeds meer basisscholen krijgen zonnepanelen op hun dak. Een goede gelegenheid om hier ook tijdens de lessen aandacht aan te besteden! Wat doet een zonnepaneel en hoeveel kunnen de panelen gedurende het jaar opwekken? De module zonne-energie gaat hier op in.

Energieke Ouders

De module Energieke Ouders is een korte toevoeging op de basislessen van Energieke Scholen. Naast een scan van de school voeren de leerlingen via een vragenlijst ook thuis een scan uit. Op deze manier worden ook ouders bij het project betrokken. De leerlingen presenteren hun bevindingen en maken een top 5 tips voor thuis.