Mogelijke maatregelen

shutterstock 17015701 voucherdagen kleinEnergieke Scholen kan een aanleiding vormen om maatregelen te treffen aan het schoolgebouw. Het kan ook zijn dat deze maatregelen al zijn uitgevoerd of op stapel staan. Dan is Energieke Scholen een mooi lesprogramma om ook de leerlingen daarbij te betrekken. Een duurzaam gebouw vraagt om duurzaam gedrag!

Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn en of deze rendabel zijn komt nogal wat bij kijken. Daarbij hebben scholen ook andere partijen nodig als gemeente, mogelijke financiers, GGD en installateurs. Er zijn veel adviesbureau's die scholen helpen bij het bepalen welke maatregelen voor hen interessant zijn. Let daarbij goed op: geen enkel schoolgebouw is hetzelfde en elk gebouw vraagt dus weer om een andere aanpak.

Denk naast fysieke & ingrijpende maatregelen ook aan simpele maatregelen. Bij veel (vooral nieuwbouw) scholen is door het (her)inregelen van een klimaatinstallatie, gecombineerd met aandacht voor gedrag van leerkracht en leerlingen al veel te bereiken. Vraag advies aan de gemeente, schoolbestuur of lokaal installatiebedrijf.

Enkele interessante documenten, presentaties of websites ter orientatie van het nemen van maatregelen zijn: