Uitvoering in Zuid-Holland

In 2011 zijn 6 NME-centra gezamenlijk gestart met het uitvoeren van het programma Energieke Scholen. De focus van het project lag hierbij niet enkel op het uitvoeren van het lesprogramma op scholen maar ook op lokale netwerkvorming, om zo fysieke maatregelen bij de schoolgebouwen uit te voeren. Hiervoor werd, en wordt, lokaal samengewerkt met o.a. gemeenten en GGD.

Daarnaast hebben de NME-centra ervaringen uitgewisseld en gezamenlijk het lesmateriaal en ondersteunende middelen gemaakt. Vooral de documenten te vinden onder het kopje 'NME-centra' zijn gedurende dit project ontwikkeld.

Resultaten

In twee (school)jaar tijd hebben in totaal 111 unieke basisscholen het programma Energieke Scholen uitgevoerd. Diverse scholen hebben het programma meerdere opeenvolgende jaren uitgevoerd.

In totaal hebben 223 groepen en daarmee bijna 5400 leerlingen in Zuid-Holland het lespakket uitgevoerd. 

Naast de besparing die scholen hebben weten te realiseren door gedragsverandering (inschatting 5-10% van energieverbruik) heeft adviesbureau DWA op basis van de tot nu toe (kleine) uitgevoerde fysieke maatregelen  uitgerekend dat er per jaar 7.458 kg CO2 bespaard is. 

Het programma Energieke Scholen Zuid-Holland werd uitgevoerd door:


att41a97 WeizigtCompact kleur NL 96dpi 302x253px E Den Haaglogo MilieuDichterbij       ODMH-logo CMYK       Logo Zoetermeer     logodelft

SME Advies.jpg            logo IVN

Het programma werd mogelijk gemaakt door

SA Positive Logo Horizontal CMYK.a w copy copy         PZH logo