De module Zonne-energie bestaat uit 4 lessen. De introductie uit les 1 is voor alle leerlingen hetzelfde. De leerlingen worden uitgedaagd in teams allerlei aspecten rondom zonnepanelen uit te zoeken. Ze maken kennis met fossiele brandstoffen en duurzame energie. Vervolgens doen zij enkele buitenopdrachten rondom de zonnepanelen op het dak van de school.

Les 2 start met een klassikale rekenoefening over Watt en kWh. Daarna worden de onderwerpen van zes verschillende teams toegelicht. De leerlingen kiezen een team en gaan met hun teamopdracht aan de slag. De teamopdrachten voeren de leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen team uit. In les 3 werken de teams verder aan hun opdracht en aan hun presentatie over het onderwerp. In les 4 presenteren de teams hun resultaten. U kunt deze presentatie uitbreiden tot een feestelijke presentatie van de hele groep aan de directie van de school, de ouders of het schoolbestuur!

Waar Energieke Scholen juist goed te gebruiken is in het stookseizoen is deze module juist goed te gebruiken in voorjaar, zomer en najaar; als de zon schijnt!

Let op: de links naar filmpjes in de boekjes zijn niet altijd correct meer. Op deze website (bij de docentenhandleiding & de verschillende teams) staan de juiste links of een vervangend filmpje indien een filmpje verwijderd is.

Downloads

Filmpjes