Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning

Investeren in duurzame maatregelen kan niet zomaar. De kosten die ermee gemoeid zijn moeten in verhouding staan met de terugverdientermijn. Daarnaast wordt er aan schoolgebouwen regelmatig onderhoud gepleegd. Door duurzame maatregelen te integreren in bestaande onderhoudsplannen wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Samen met gemeente, schoolbesturen, schooldirectie en leerkrachten wordt een ambitieniveau afgestemd inclusief de termijn wanneer de ambitie behaald moet worden.

In samenwerking met de schoolbesturen komt er een DMJOP (Duurzaam Meerjarig Onderhouds Plan) tot stand. Hierbij wordt onder andere gekeken op welke wijze slimme combinaties van maatregelen mogelijk zijn en zodoende geplande maatregelen eventueel naar voren of verder in de tijd verschoven moeten worden. Dit DMJOP wordt financieel doorgerekend met behulp van normeringen. Parallel aan deze integratie wordt bij de basisschool De Ark in Hensbroek een pilot gestart waarin de mogelijkheden van verduurzaming in de renovatie wordt doorgevoerd.