Wat is de opbrengst van zonnepanelen? Door te meten en te rekenen kom je erachter!  

Lesboekje

 

Team 1 Meten: Onderzoek naar de opbrengst van zonnepanelen