Iedereen gebruikt energie. De elektriciteit waarmee je een apparaat aanzet, komt uit het stopcontact. Maar, wat is energie nou eigenlijk? Hoe wordt energie gemaakt? Om elektriciteit te maken heb je een energiebron nodig. De meeste elektriciteit wordt gemaakt door olie of kolen te verbranden. Maar je kunt ook energie maken met behulp van de zon en de wind.

Als energie wordt gemaakt door olie of kolen te verbranden, ontstaan er gassen. Bijvoorbeeld kooldioxide (CO2). Die gassen komen via de schoorstenen van fabrieken in de lucht. En ook door uitlaatgassen van auto’s. CO2 is een broeikasgas. Dit gas blijft als een deken om de aarde hangen en houdt de warmte van de zon vast. Dat noemen we het broeikaseffect. Het broeikaseffect is eigenlijk heel natuurlijk. Maar als er te veel broeikasgassen in de lucht komen, wordt het broeikaseffect versterkt. Er blijft te veel warmte van de zon rond de aarde hangen. Daardoor warmt de aarde op en kan het klimaat veranderen. robot-paars

Lesboekje

Filmpjes