Het programma Energieke Scholen werkt aan energiebesparing en verbetering van het binnenklimaat. In een serie van 3 lessen denken leerlingen van de bovenbouw actief mee over energiebesparing en verbetering van het binnenmilieu. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van sluipstroom, juist gebruik van ventilatieroosters en anders omgaan met licht.

Door het lesprogramma wordt een combinatie gemaakt tussen energie-educatie en potentiele verduurzamingsmaatregelen op school. Doel van het programma is aandacht voor en toename van energiebesparende en binnenmilieuverbeterende maatregelen in schoolgebouwen voor basisonderwijs.

Waarom meedoen met Energieke Scholen?

  • Bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen
  • Door gedragsverandering een besparing van 5 tot 10%
  • Leerprestaties gaan omhoog in een beter binnenmilieu
  • Ziekteverzuim terugdringen
  • Kostenbesparing op energie rekening
  • Groter rendement op reeds uitgevoerde maatregelen
  • Verkorten terugverdientermijn investeringen
  • Samenwerking met gemeente en NME-centrum